Strast za otkrivanjem priče

Podrži moje pisanje, pretplati se na nove priče na Patreon-u

Ulični prodavci ulica

Ulični prodavci ulica

Izdavač: Matica srpska, Biblioteka Prva knjiga

Žanr: kratka proza

Godina izdanja: 2002

više o ovom izdanju

Više o izdanju

Žanr: kratka proza

Godina izdanja: 2002.

Urednik: Mihajlo Pantić

Lektura i korektura: Julkica Đukić

Prelom i dizajn: Mladen Mozetić

Ilustracija: Vladimir A. Milić

Štampa: IDEAL, Novi Sad

Obim: 71 str.

Izdavač: Matica srpska, Biblioteka Prva knjiga

Godina izdanja: 2002